مسابقات اسنوبورد در هر یک از دو دسته مردان و زنان در ۵ رشته مختلف برگزار می*شود: اسلوپ*استایل و هف*پایپ که برنده با رأی داوران تعیین می*شود و در آنها پرش*های بلند، کارهای نمایشی و سبک حرکات اهمیت بیشتری دارند. پارالل اسلالوم (مارپیچ) و پارالل بزرگ بیشتر شبیه اسکی آلپاین هستند. اسنوبورد کراس هم در مسیر شیب*داریی برگزار می*شود که پر از فرورفتگی و برآمدگیست و به نوعی میان دو دسته دیگر قرار دارد. در همه مسابقات از سیستم تک*حدفی استفاده می*شود.

مدال*آوران جهانی

هیچ یک از ستارگان مسابقات المپیک زمستانی به بزرگی شان وایت نیستند. او سه بار پیاپی قهرمان رشته هف*پایپ مردان شده است. در قسمت زنان هم تورا برایت از استرالیا ضمن دفاع از عنوان قهرمانی*اش در رشته هف*پایپ، در رشته اسلوپ*استایل مسابقه خواهد داد. او در سال ۲۰۱۳ در مسابقات قهرمانی جهان در این رشته مدال برنز گرفت.

نکته جالب

شان وایت، اسطوره اسنوبورد، عضو گروه موسیقی "بد تینگز" است. این گروه ۲۱ ژانویه امسال (اول بهمن ۱۳۹۲) اولین آلبومش را منتشر کرد.