هاکی روی یخ یکی از قدیمی*ترین رشته*های المپیک زمستانی است و در المپیک تابستانی ۱۹۲۰ هم حضور داشته است. این رشته تنها رشته المپیک زمستانی سوچی است که در آن ورزشکاران با هم برخورد فیزیکی کامل پیدا می*کنند. مسابقات هاکی روی یخ در سه وقت ۲۰ دقیقه*ای برگزار می*شود. این مسابقات که عموما هم پربرخورد هستند، ممکن است به وقت اضافه یا ضربات پنالتی هم بکشند. مرحله اول مسابقات در هر دو دسته مردان و زنان گروهی است. بعد از مرحله گروهی، مرحله یک*چهارم نهایی به*صورت تک*حذفی برگزار می*شود. در بازی هاکی روی یخ هر تیم حق دارد در هر زمان حداکثر ۶ بازیکن در میدان داشته باشد، اما محدودیتی برای تعداد تعویض*ها وجود ندارد.

مدال*آوران جهانی

در سال ۲۰۱۰ کانادا که میزبان مسابقات بود، توانست مدال طلا را از آن خود کند. روسیه که در سال ۲۰۱۲ قهرمان مردان جهان شده، امیدوار است بتواند کار کانادا را تکرار کند. سوئد هم از مدعیان جدی است و سال گذشته قهرمان جهان شد. آخرین مدال طلای آمریکا در این رشته به سال ۱۹۸۰ برمی*گردد که به "معجزه روی یخ" معروف شد. آخرین مدالی که آنها توانسته اند در مسابقاتی که خارج از آمریکای شمالی برگزار شده، بدست آورند به سال ۱۹۷۲ بازمی*گردد. همه ۴ مدال طلای زنان به یکی از دو کشور کانادا و آمریکا رسیده است و انتظار می*رود رقابت سفت و سخت این دو کشور در این دوره هم ادامه داشته باشد.

نکته جالب

در مسابقات مردان سرعت بازیکنان بعضا به حدود ۳۸ کیلومتر در ساعت می*رسد و شدت ضربه*ای که می*تواند از برخورد بازیکنان با هم احساس شود، تقریبا مساوی تصادف خودرویی با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت است.