ورزشکاران این رشته به اندازه یک ساختمان شش طبقه می*پرند و عملکردشان در پرش ارتفاع، حرکات نمایشی و فرود ارزیابی می*شود. بخش عجیب این رشته اسکی کراس است. در این بخش ورزشکاران با سرعت از مسیر شیب*داری که پر از پستی و بلندیست، پایین می*روند.

مدال*آوران جهانی

الکس بیلودو از کانادا، هانا کیرنی از آمریکا و دیل بگ- اسمیت از استرالیا همگی در رشته اسکی در پیست پردست*انداز تخصص دارند و امسال سعی خواهند کرد اولین ورزشکارانی که باشند که علاوه بر این رشته، در رشته اسکی آزاد هم قهرمان می*شوند. اگر هیچکدام از آنها نتوانند به این عنوان دست پیدا کنند، ممکن است این افتخار بعدا نصیب لیدیا لاسیلا شود که در رشته حرکات هوایی شرکت می*کند.

نکته جالب

رقیبان اسکی*بازان بریتانیایی در رشته*های هف*پایپ و اسلوپ*پایپ به آنها لقب "بچه*های یخچالی" داده اند، زیرا دریافته اند که این رشته در بریتانیا در داخل مراکز ویژه آن برگزار می*شود و پیست طبیعی آن در فضای سرباز وجود ندارد.