سر آغاز هر مطلبی داشتن یک مقدمه خوب است من در مقدمه سعی میکنم به شما بگویم که شبکه چیست و پایه و بنیان و اساس شبکه بر اساس چه استانداردی کار میکند.
من در همین جا یک سوال مطرح میکنم و تا آخرین روز آموزش به جواب کامل آن میرسیم
به آخرین باری که یک نامه را پست کردید به خاطر بیاوردید. چطور اداره پست این نامه را به مقصد میرساند.
شاید همه ما بدانیم خدمات شبکه اما بیایید به طور عمقی به این موضوع نگاه کنیم.

1- شبکه از لحاظ جغرافیایی در بالاترین سطح قرار دارد
Local Area Network)Lan)
به شبکه هایی گفته میشود که از لحاظ جغرافیایی وسعتع کمتری داشته و پایه اصلی هر شبکه است مانند شبکه داخل ساختمان یا دو کامپیوتر با فاصله کمتر از 100 متر.
Metropolition Area Network)Man)
شبکه های شهری به شبکه هایی گفته میشود که از لحاظ جغرافیایی بزرگتر از Lan و کوچکتر از Wan هستند.این اصطلاح معمولا برای اتصال دفاتر یک سازمان یا اتصال شعب بانک ها در سطح شهر اطلاق میشود که از خطوط مخابراتی یا ماهواره ای برای اتصال استفاده میکنند.
Wide Area Network)Wan)
به شبکه هایی گفته میشود که از لحاظ جغرافیایی وسعت بسیار بیشتر دارند.اینترنت بزرگترین نوع شبکه Wan است و معمولا رسانه انتقالی این شبکه ها نصب شبکه خطوط مخابراتی می باشند.

2-انواع شبکه ها از لحاظ سرویس دهی یا ساختار خدماتی
Server Base یا peer TO peer یا Client-Server
Server: سیستم سرویس دهنده ای است که قابلیت ایجاد و مدیدریت و امنیت در شبکه را دارد و همچنین سخت افزار و نرم افزار آن ویژه است. معمولا سرور ها از ابر کامپیوتر ها برای رایانش ابری و محاسبات و ذخیره سازی و سرویس دهی و نرم افزار کنترل کننده آنها معمولا ویندوز سرور های شرکت مایکروسافت یا توزیع های مختلف لینوکس است.
peer To peer یا نظیر به نظیر:
در این شبکه ها سرویس دهنده خاصی وجود ندارد و همه کامپیوتر ها میتواند نقش سرور برای اشتراک گذاری و سرویس گیرنده برای دریافت فایل به اشتراک گذارده شده انجام دهند.نکته مهم پسیو شبکه این نو شبکه این است که هر کامپیوتر در هر زمان و در لحضه هم میتواند نقش سرور و هم میتواند نقش کلاینت یا سرویس گیرنده را بازی کند.
در اینوع شبکه مدیریت و امنیت خاصی وجود ندارد پشتیبانی شبکه و در جایی مناسب است که تعداد کامپیوتر ها کم و امنیت سختی بر قرار نباشد.
مفهوم Segment و BackBone:
BckBone:به مسیر ارتباطی بین Segment ها گفته میشوددر واقع ریشه و اساس Segment ها.

Segment: یک شاخه از شبکه که مفهوم آن را دارا باشد و ماکزیمم متراژ دو Device یا دستگاه در شبکه است.دستگاه در شبکه مثل هاب و سوییچ عمل میکنند که در فصل های بعد با آن ها آشنا خواهیم شد.
در واقع دو مفهمو بالا طول شبکه و استاندارد آن را معلوم میکند.

مفهوم BaseBand و BroadBand:
BaseBand: شبکه هایی هستند که تنها یک سیگنال از رسانه آنها عبور میکند که این سیگنال میتواند هر میزان از پنهای باند را اشغال کند.

BroadBand:بر عکس شبکه های BaseBand است.یعنی چندین سیگنال به صورت موازی از رسانه آنها عبور میکند.مانند تلویزیون کابلی که سیگنال های مربوط به کانال های متعدد را هم زمان حمل می نماید.

ماهیت سیگنال:
در سیم های مسی: ولتاژ یا جریان الکتریکی
در کابل فیبر نوری: پالس نوری
در هوا:امواج رادیویی یا Inferared
انواع ارتباطات:
Half Duplex: ارتباط دو طرفه غیر همزمان یعنی در آن زمان یا ارسال داریم یا دریافت فقط یکی از این ها مانند Dial Up Modem

Full Duplex : ارتباط دو طرفه هم زمان یعنی در آن واحد هم ارسال و هم دریافت داریم هر دو آنها مانند ارتباط از طریق ADSL Modem

خوب این هم از اولین فصل سر فصل تکنسین عموم شبکه های کامپیوتری
در بخش های بعدی موضوع ها را باز تر کرده و دقیق تر و جامع تر به هر کدام از آنها نگاه میکنیم