این دوتا سایت رو حتما استفاده کنید .خودم ازش استفاده میکنم واقعا سود دهیش خوبه.مطمئن باشید دوستان.
صبر کنید تا تایمرش تموم شه به روی get link بزنید و وارد سایت های اصلی شوید. اگه هر مشکلی داشتید به خودم تماس بگیرید.
alireza20072003@gmail.com

http://adlinkme.com/LBnCUa5A

http://adlinkme.com/Zo0B