امتحانشش ضرری نداره.
کاملا قانونی و مطمئن هست.


https://hashflare.io/r/20D69137 ***

https://www.genesis-mining.com/a/1792026

https://wtcapital.trade/?r=alireza20072003

https://xbitfund.com/?ref=alireza20072003